Velkommen!

B. Kastrup Byg er en entreprenørvirksomhed.
Vi arbejder i hoved- og totalentrepriser inden for nybyg, ombyg samt renovering af
større byggerier. Vores kernekompetencer tæller:

• Total- og hovedentrepriser inden for erhvervs- og boligbyggeri.
• Vi tager gerne ansvaret for at styre hele entreprisen, inkl. murer, maler, elektriker etc.
•Vi varetager en lang række forskellige renoveringsprojekter


Vi ønsker at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste medarbejdere ved at være
en professionelt ledet virksomhed med et godt omdømme og en god håndværksmæssig
kvalitet, og vi prioriterer et godt arbejdsklima og et godt arbejdsmiljø meget højt.